Informace firmy k aktuální situaci ze dne 6.5.2020

Považujeme za nutné v této situaci informovat všechny naše spolupracovníky o tom co proběhlo a především co nás čeká v následujících týdnech. Po těžkém koronavirovém direktu je zde další těžká překážka, kterou musíme překonat a zvládnout, samozřejmě s vaší podporou a pomocí.

Nejdříve tedy fakta.

Dne 6.5. 2020 nám shořela kompletní skladovací hala o rozloze 5 839 m2. V ní byl uskladněn materiál nejen na nový projekt ale rovněž i hotové díly.

Hala je kompletně zničena a devastující požár zanechal velké škody i na navazujících objektech.

Vzhledem k poškození objektu budeme nuceni zahájit okamžitou výměnu části sloupů, střechy, oken a kompletních obvodových zdí.

Nejdříve musí ale předcházet odstranění veškerých konstrukcí, střech, sutin, zásob atd. včetně náležitého třídění. Prioritou nyní bude zabránit dalším škodám, které mohou vzniknout deštěm.

V dalších halách pro novou výrobu jsou poškozeny rozvody elektřiny, části linek, ale jinak se podařilo technologie, díky obrovskému nasazení hasičů, zachránit. 

U vzdálenějších hal od ohniska požáru (lisovna a svařovna) došlo pouze k zakouření. Během posledních dnů díky pomoci některých pracovníků a dobrovolníků došlo k základnímu úklidu všech hal za což patří velký dík.

Projekt náhradních dílů není tedy ohrožen, pouze dojde k jeho časovému posunu, předběžně o 4 týdny oproti původnímu plánu. Jsme nyní nuceni se aktuálně vypořádat s absencí výše uvedené skladovací plochy a budeme hledat alternativní řešení v okolí.

Objekty, zásoby a soubory cizích předmětů byly pojištěné, tak jako ostatní naše nemovitosti, mělo by tedy dojít k pojistnému plnění.

Náklady na obnovení skladovací haly budou vysoké, vzhledem k umístění a charakteru budovy (uprostřed) se jiné řešení než nová výstavba ani nenabízí.

Příčina požáru se stále vyšetřuje, ohledání a předání požářiště bylo již provedeno.

Nezbývá tedy nic jiného, než směřovat veškeré úsilí k obnově hal a spuštění projektu nové výroby.

Děkujeme všem za podporu, snahu a flexibilitu, která je a bude zapotřebí i nadále.

Vedení firmy HAUK s.r.o.

Zpět