KVALITA

Důraz na kvalitu a sledování jejich jednotlivých parametrů je vyžadován již od zahájení provozu firmy v roce 1991.

Hlavní činností byla tehdy výroba shrnovacích dveří a stěn. 

Nové standardy v požadavcích na úroveň kvality přineslo zahájení výroby pro firmu ŠKODA AUTO a.s. v r. 1992. V tomto roce jsme zahájili přípravy ke splnění všech nároků na vytvoření a vedení dokumentace, které je podmínkou zvládnutí certifikace.  Firma byla úspěšně certifikována a získaná osvědčení jsou každoročně úspěšně prodlužovány až do současnosti.  Jedná se o certifikáty EN ISO 9001:2015 a VDA 6.1.

Firma Hauk dbá na ochranu životního prostředí.  Důkazem je získání certifikátu EN ISO 14001:2004 na počátku  roku 2013.

Firma Hauk dosahuje velmi dobrých hodnocení od zákazníků a vykazuje nízké procento zmetkovitosti.  V hodnoceních našich zákazníků patří mezi dodavatele ve skupině A. Tato skutečnost se odráží v oblasti získávání nových projektů.

S rozvojem firmy Hauk s.r.o. počátkem roku 2011 docházelo k postupnému rozšiřování oddělení kvality. V současné době pracuje v tomto útvaru 5 osob, další pracovníci se podílejí  na dílčích kontrolách provázející  proces  výroby.

K ověření kvality vyráběných dílů máme k dispozici kromě běžných kalibrovaných měřidel také přístroj pro 3D měření  -  BRAVO OS 60.15.20 a dále zařízení na zjišťování kvality svárových spojů -   ultrazvuk EPOCH 600.

Cílem našeho oddělení je prostřednictvím zvyšování odbornosti pracovníků kvality „Neustálé zlepšování systému kvality" za účelem třístranné spokojenosti zainteresovaných stran, tedy zákazníka, majitele a všech odpovědných pracovníků.

Na kvalitu dílů dohlíží skupina proškolených pracovníků.