PŘIJÍMACÍ PROCES

PŘIJÍMACÍ PROCES

Proces výběru nových zaměstnanců je řízen vedoucí personalistiky, která na základě požadavků z výroby projednává s příslušným vedoucím vhodné kandidáty dle volných pracovních pozic.

UCHAZEČI

 Každý uchazeč, který má zájem být zařazen do databáze uchazečů na dobu šesti měsíců, musí doložit osobně tyto dokumenty:

  • osobní dotazník – k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ
  • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • osvědčení, certifikáty
  • výpis z trestního rejstříku

Osobní kontakt s referentkou personálního oddělení je nezbytný z důvodu pořízení fotografie.

Kontaktní osoba pro uchazeče: Kateřina Cermanová, 17.Listopadu, Police nad Metují

                                                   Pracovní doba : 7,00 – 15,30

Postup při výběru vhodných kandidátů:

  • výběr ze stávajících zaměstnanců
  • výběr z databáze uchazečů
  • výběr pomocí médií -  inzertních novin, spotů apod.

ÚSPĚŠNÝ UCHAZEČ

Před nástupem do zaměstnání musí úspěšný uchazeč absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře.

V první den nástupu je nový zaměstnanec seznámen s dokumenty, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti ve firmě:

  • pracovní řád společnosti HAUK s.r.o.
  • školení o bezpečnosti práce a požární ochrany