Zavedení oznamovacího protiprávního systému

Společnost HAUK zřídila systém pro oznamování protiprávních jednání. Informace o způsobech oznamování a vstup do vnitřního oznamovacího systému naleznete na:

https://app.whispero.eu/f/5n5p7k4gf5jz4khf

Zpět