ZÁVOD 2 (VEBA) FASÁDA - INFORMACE

Informace k demolici čelní fasády – uvádíme fakta

  • Vzhledem k poškození nosných a střešních konstrukcí požárem, byla statikem nařízena demolice
  • Objekt není nijak památkově chráněn
  • Původní vzhled za Viléma Pellyho byl proti současnosti velmi odlišný. Především zde byl hlavní vchod z ulice 17. listopadu, na vstupním portálu byly ozdobné prvky viz foto. Během činnosti VEBY byl pískovec natřen na bílo, oblouková okna zazděná a nahrazena obdélníkovými, venku zasypány 2 fontány a mnoho dalších úprav, které byly provedeny převážně za éry socialismu.
  • Líbivé a ceněné jsou na celém objektu sloupy a vstupní schodiště, které svému účelu již dávno neslouží. Tyto prvky chceme zakomponovat do nového vzhledu.
  • Mrzí nás urážky a výpady, které se snášejí na naší firmu kvůli demolici a nečekáme, že nás někdo pochválí za to že „brownfield“ po 120 let činnosti textilního průmyslu začala naše firma nákladně opravovat a rekonstruovat.
  • Pokud by naše firma hledala nejlevnější řešení výstavby, tak by se nerozhodla instalovat pohledové desky s potiskem FUNDERMAX, které stavbu velmi významně prodražují, a je zde nutnost instalace přídavného rastru.
  • Dokončení stavby je plánováno na konec dubna 2021

Chápeme, že tím zcela měníme charakter stavby a okolí, ale málokoho zajímá v jakém stavu se nachází protější budova bývalého KOVOPOLU.

Fotografie

Zpět